Roczna deklaracja podatkowa PIT 2016

Obowiązkowe rozliczenie PIT może być problemem dla płatnika. Czy nawet niewielkie przychody zmuszają do rozliczenia rocznego? Jak ułatwić sobie wypełnianie formularza?

Zeznanie roczne powinny złożyć wszystkie osoby, które w poprzednim roku osiągnęły przychody jakie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych. Tylko jeżeli podatnik nie uzyskał w danym roku ani złotówki  jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji.
Również w sytuacji jeżeli podatnik osiągał przychody, ale ostatecznie uzyskał stratę to powinien złożyć zeznanie podatkowe, ponieważ przy rozliczeniu podatkowym nie ma znaczenia kwota przychodu, ale sam fakt ich uzyskiwania. W takim przypadku składanie zeznanie jest korzystne dla podatnikach, gdyż wiąże się ze zwrotem nadpłaconego podatku bądź strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach. Również jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi aktualna kwota wolna od podatku, musi złożyć deklarację. W tej sytuacji podatek wyniesie zero złotych lub jeżeli podatnik odprowadzał zaliczki na podatek to otrzyma zwrot podatku. Podatnik nie składa deklaracji tylko jeżeli uzyskiwał wyłącznie kwoty zwolnione z opodatkowania. Jeżeli podatnik uzyskał przychody poza RP to deklarację wypełnia tylko jeśli umowa międzynarodowa nakazuje zastosowanie metody proporcjonalnego rozliczenia.
accounting-1112920_640
Termin złożenia deklaracji różni się w zależności od formularza jaki jest obowiązkowy dla płatnika: do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, do 28 lutego 2017 roku powinien być złożony PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej, powinien liczyć się z konsekwencjami i karą za spóźnienie. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego, wówczas można mówić o przestępstwie podatkowym. Fiskus ma 5 lat na skontrolowanie płatnika. Dla wielu osób zarówno wybór odpowiedniego formularza, jak i samo jego wypełnianie może budzić wiele wątpliwości, dlatego warto sięgnąć po darmowe rozwiązania, które stanowią duże ułatwienie w rozliczeniu PIT. Program do rozliczania PIT bez problemu znaleźć można w sieci. Złożenie e-deklaracji nie wymaga podpisuje elektronicznego, a rozliczanie PIT online może wpłynąć na szybsze otrzymanie zwrotu podatku.