Pobierz, zapisz i dostarcz online – proste wyjście rozliczenia PIT.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, w terminie do 30 kwietnia, powinien złożyć, we właściwym dla własnego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczne podsumowanie podatkowe. W podsumowaniu PIT za 2014, wypełnionym zgodnie z ustalonymi regułami wzoru, powinny zostać wykazane uzyskane w przeciągu roku należności podatkowe objęte bezzwrotnym świadczeniem na zasadach ogólnych. W deklaracji należy zakreślić wielkość ciężaru fiskalnego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na opodatkowanie – jeśli takie wystąpiły.

finanse, rachunki

Najłatwiejszą formą złożenia deklaracji jest wręczenie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Niewykluczone jest również złożenie deklaracji alternatywną metodą.

Nie ociągaj się – czytaj informacje (http://www.leaselink.pl/) o wątku, który tutaj zaprezentowaliśmy. Sporo detali znajdziesz w tekście ukrytym pod podanym linkiem.

Powszechne zrobiło się wypełnianie oświadczenia w formie pisma elektronicznego, bezpośrednio do fiskusa, połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia otrzymania.

Wysyłanie świadczenia przy udziale Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikację płatnika, przeprowadza się za pomocą pięciu danych personalnych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu uwidoczniona w zeznaniu lub rocznym zsumowaniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany druk elektroniczny. Więcej informacji: rozliczenie pit przez internet

Dostarczenie zeznania podatkowego online to nieskomplikowany, szybki, niezagrożony środek na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, wypełnianie PIT przez internet, nie przysparza niepotrzebnych formalności i wydatków. Wypełnienie PITu on-line daje również możliwość wnioskowania o należne ulgi i odliczenia – informacje o ulgach i odliczeniach.

Dzięki temu mamy również pewność prawidłowego wypełnienia formularza ze wszystkimi dodatkami. Jest to środek zachwalany przez wielu księgowych oraz rekomendowany przez organizacje ekonomiczne. Podsumowanie za 2014 rok, dokonywane w 2015 roku, nie będzie odbiegało znacząco od tego z minionego roku. Nie wprowadzono bowiem, dużych poprawek w rabatach podatkowych oraz nie zmniejszono zakresu ich obowiązywania.