Inteligentna obsługa faktur jako łatwy sposób przerobienia każdych faktur do formy cyfrowej.

Mamy świadomość, że niektóre procesy związane z rozwojem technicznym są nieodwracalne, pociągają za sobą oryginalne warianty usług wykorzystujące internet. Inteligentna obsługa faktur zaczyna się od przetworzenia wszelkich faktur do formy cyfrowej. Odnosi się to do faktur dochodzących do przedsiębiorstwa w formie papierowej. Faktury takie po zeskanowaniu poddawane są inteligentnemu rozróżnianiu danych na fakturach.

fakturowanie

Autor: Savoir-faire Linux
Źródło: http://www.flickr.com

Każde dane z nagłówka oraz linii faktury przetwarzane są automatycznie do formy tabelarycznej. Faktury ze wszystkich źródeł trafiają do tego samego elektronicznego kanału oprogramowania w celu ich kolejnego automatycznego przetwarzania. Faktury związane z zamówieniami kupna są automatycznie uzgadniane. W przypadku faktur okresowych potrafią one być automatycznie uzgadniane z umowami. Dla pozostałych faktur program umożliwia użytkownikowi zdefiniować opcjonalną normę biznesową w oparciu o jakikolwiek detal rozpoznany na fakturze w celu wyznaczenia faktury (efematic.pl/) do dobranej osoby akceptującej. Czasochłonny i monotonny proces wdrażania danych do programu ERP pozostał całkiem zautomatyzowany. Faktury z podpisem kwalifikowanym jest możliwość wysyłać i drukować od dawna. Aktualnie wprowadza się możliwość wystawiania faktur bez podpisu, natomiast trzeba ją archiwizować. A archiwizacja w formie elektronicznej łączy się z niebezpieczeństwem utraty danych, obsługa faktur w odmianie elektronicznej to dla jednostek wyraźne oszczędności czasu, pieniędzy, zasobów i szybszy bieg gotówki, albowiem przesyłki pocztowe z fakturami są dostarczane po kilku dniach.

system do fakturowania

Autor: David Michalczuk
Źródło: http://www.flickr.com

Program gwarantuje zarówno masowym, jak i pojedynczym przedsiębiorcom przekazywanie faktur, także innego gatunku pism drogą elektroniczną. Wysyłane dokumenty realizują każde warunki prawne w obrębie cyrkulacji pism elektronicznych. Faktura elektroniczna poza elementami ekologicznymi to przede wszystkich oszczędności dla jednostki. Najświeższa nowelizacja unijnej dyrektywy która dotyczy faktur stanowi, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być rozpatrywane równo, bez konieczności stosowania przez podatników jakiejkolwiek osobliwej technologii fakturowania elektronicznego.