Inteligentna obsługa faktur jako łatwy sposób przerobienia każdych faktur do formy cyfrowej.

Inteligentna obsługa faktur jako łatwy sposób przerobienia każdych faktur do formy cyfrowej.
Mamy świadomość, że niektóre procesy związane z rozwojem technicznym są nieodwracalne, pociągają za sobą oryginalne warianty usług wykorzystujące internet. Inteligentna obsługa faktur zaczyna się od przetworzenia wszelkich faktur do formy cyfrowej. Odnosi się to do faktur dochodzących do przedsiębiorstwa w formie papierowej. Faktury takie po zeskanowaniu poddawane są inteligentnemu rozróżnianiu danych na fakturach.

Czytaj dalej