Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak wygląda

Audyt energetyczny wielkiego przedsiębiorstwa to całościowe spojrzenie na zakład fabryczny przeprowadzane celem określenia stanu technicznego a także efektywności pracy pojedynczych instalacji.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Diagnozie podlegają między innymi linie produkcyjne, przyrządy wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe (elektryczne). Kardynalnym zamysłem audytu energetycznego jest diagnostyka stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć umożliwiających ograniczyć energochłonność zachodzących w zakładzie przebiegów.
W jaki sposób przebiega audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Inicjacja audytu energetycznego to szeroko pojęte nawiązanie kooperacji pomiędzy audytorem a kadrą decyzyjną i pracobiorcami odpowiedzialnymi za wybrany obręb instalacji. Na początek zachodzi oddanie danych tyczących się zużycia poszczególnych mediów (ciepła itd.) a także uproszczonych deskrypcji przebiegów technologicznych wraz z wszelkimi informacjami na temat przyrządów wchodzących w skład armatury. Zebrane dane pozwalają audytorowi na stworzenie obrazu następujących wewnątrz instalacji procesów, natomiast nie pokazują kierunków, w których należy poszukiwać zapasów. W trakcie wywiadów z kadrą kierowniczą jak też pracobiorcami szeregowymi w czasie wizji lokalnych biegły rewident zapoznaje się ze specyfiką prowadzonych procesów jak też z tym co stanowi o ograniczeniach dla danego wycinka instalacji. Jeśłi chcesz wiedzieć więcej o szczegółach tego etapu, wejdź na stronę www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/srodowisko_energia/audyt_energetyczny/audyt-energetyczny.html.

Następują sytuacje, w jakich obsługa dzieli się danymi na temat kłopotów występujących na instalacji a także wskazuje na strefy, jakie mogą stanowić potencjał oszczędności energii. Audytor przeprowadza również tzw. testy porównawcze.